Neugeborene

I-Wurf

21.07.2021 1,1,0
Enja v.d. Spreewaldmeeris & Ero vom Luzisperg
Iwanko 1,0 Peruaner schwarz-rot-weiß Gg 96 g
Iwanka 0,1 Peruaner schwarz-rot-weiß Gg 106 g

H-Wurf